zondag 21 april 2013

Movin' and what about Bob?

Today my girls and I helped my sister move into her new house.

Vandaag hielpen mijn meisjes en ik mijn zusje verhuizen.


Walking around with an empty box on your head can be a lot of fun ;-)

Rondlopen met een lege doos op je hoofd is ook dikke pret hoor ;-)
And with the sun shining in, and some good music in the background, we didn't have a bad day at all!

En met de zon die naar binnen scheen en een fijn muziekje op de achtergrond was het zo'n slechte dag nog niet! 
As a teenager,  I used to be a big, big fan of Bob Marley. Today, while unpacking my sister's record collection, I found this version of one of my favorite songs back then... memories oh memories....

Vroeger was ik een grote fan van Bob marley. vandaag vond ik tijdens het uitpakken van mijn zusjes verzameling LP's deze versie van een van mijn favorieten.......herinneringen...herinneringen....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hello you, welcome to my blog and thank you for leaving a message!