dinsdag 30 april 2013

30 april 2013I Hope you're all having a fine day!

Ik hoop dat jullie vandaag ook zo'n fijne dag hebben!


maandag 29 april 2013

Give away

With the sun shining in, and the fabric stashes that never seem to get any smaller, I decided to have a little give away.  I selected some floral fabrics for you, new and vintage, and some sweet little stuff too. All fabrics are 75 x 75 cm or larger. And then there's the bias with flowers, and 40 sweet velours butterflies (with how to) to decorate clothes with like I did (see below)


Met het zonnetje dat naar binnen schijnt en de stapel stof die, zelfs na een best productief weekje naaien maar niet lijkt te slinken, besloot ik maar weer eens een give away te organiseren. Ik zocht wat fijne lapjes bij elkaar, nieuw en vintage, en nog wat klein zoets. Alle stofjes meten op zijn minst 75 x 75 cm. het bias bandje heeft fijne bloemetjes en ik doe er ook nog 40 kleine vlindertjes van flockfolie bij met instructies. Je kunt er bijvoorbeeld een shirtje mee versieren zoals hieronder.
The fabrics are (top to bottom):
- vintage flowers ca 75 x 75 cm
- stenzo tricot ca 75 x75 cm
- vintage flowers, cotton, ca 80 x 80 cm
- vintage tablecloth with purple and orange flowers ca 60 x 80 cm
- baby rib ca 75 x 75 cm
- thrifted flower fabric, ca 100 x 100 cm

De stofjes zijn (van bovenaf)
- vintage bloemetjes, ca 75 x 75 cm
- stenzo tricot, ca 75 x 75 cm
- vintage bloemetjes, ca 80 x 80 cm
- vintage tafelkleedje met paarse en oranje bloemen, ca 60 x 80 cm
- baby rib ca 75 x 75 cm
- bloemenstofje van de kringloop, ca 100 x 100 cm
See how sweet they are, those tiny butterflies?

Zie je hoe lief ze zijn, die vlindertjes?


If you'd like to win this give away, all you have to do is follow this blog (through blogger or bloglovin) and leave a message below (don't forget to tell me what you'd like to make with these fabrics - let's inspire eachother!) Feel free to place a link on your blog too ;-)

 If you'd like to have an extra chance or two  at winning, you can start following me on facebook or twitter, buttons with direct links are in the sidebar of this blog. The give away closes on may 31st.

Als je een kansje wilt wagen, dan hoef je weinig meer te doen dan deze blog te volgen (via blogger of bloglovin) en hieronder een berichtje achter te laten. Laat vooral ook weten wat je maken zou met deze stofjes. Inspiratie is altijd welkom! Als je een linkje wilt plaatsen op je blog vind ik dat altijd leuk!

Wil je nog een of twee extra kansjes maken om te winnen? Volg dan ook op facebook en/of twitter. De badges met een directe link vind je hiernaast. Meedoen kan tot 31 mei!I see sun shining on my fabrics, summer skirts, decorated shirts and babydresses with bias binding. Comfy baby pants and the perfect decor for a retro style picknick. What do you see?

Ik zie de zon schijnen, zomerse rokjes, versierde shirtjes, babyjurkjes met bias. Zachte tricot broekjes, en het perfecte decor voor een retro achtige picknick. En wat zie jij?

Kids Clothes Week spring 2013...round upThis Kids Clothes Week was a fun week! I skipped day seven and spent it enjoying the sun and shopping for fabrics at our local fabric market which is being held twice a year (so it's not something you like to  miss!). Well, this, then is the result of last weeks sewing:


6 days of sewing, serging and flocking
5 colourful pieces of clothing
4 velours applications (one is missing in the collage but you can see it here)
3 happy girls
2 machines sewing and serging without problems
1 happy me!


I'm looking forward to the summer edition already!

Deze Kids Clothes Week is weer voorbij gevlogen! Op dag zeven heb ik niks gemaakt. Ik genoot van het zonnetje en ben naar de stoffenmarkt geweest die twee keer per jaar hier in de stad gehouden wordt (die wil je dan ook niet missen!). En dit is dan het resultaat van een weekje naaien:


6 dagen naaien, locken en flocken
5 kleurrijke kledingstukken
4 flockfolie applicaties (die ene, op dat kringloop shirt zie je hier)
3 blije meisjes
2 machines die zonder morren naaiden en lockten
1 blije ik!

Ik kijk al weer uit naar de zomer KCW!

zondag 28 april 2013

KCW spring 2013.... what I made on day 6

Today's the last day of this spring's Kids Clothes Week, and I'm looking back on a happy week of sewing. I really got my groove back ;-) and am eager to keep on sewing the coming weeks. I guess that's the KCW effect.... all this inspiration, all those things you'd still like to get done, and realising that it is possible to find time to sew no matter how full the days can be.....


Vandaag is het alweer de laatste dag van de lente Kids Clothes Week, en ik heb weer een hoop lol gehad. Ik heb de smaak van het naaien ook weer helemaal te pakken, en heb nog een heleboel plannen voor de komende tijd. dat zal het KCW effect wel weer zijn... zoveel inspiratie, zoveel plannen, en gewoon weer even ervaren dat je meer gedaan kunt krijgen dan je denkt tussen alle bedrijven door...
On day 6, I made a halter dress for my eldest daughter, and I plan to make some more for all three of the girls, this is a great pattern, the girls all love halterdresses and they're easy to put together! It's a pattern I received a couple of months ago, and I'm so happy with it!

Op dag 6 maakte ik in de avonduurtjes nog een halterjurkje voor de oudste, en daar zullen er nog wel een paar van gemaakt gaan worden deze zomer! Het patroontje, dat ik een tijdje geleden kreeg, is makkelijk te maken en de meiden zijn dol op halterjurkjes. Hier ben ik blij mee!For the back of the dress, and for the lining of the top, I used some vintage floral fabric, and combined that with orange fabric with little white dots * love it, love it *

Voor de achterkant, en voor de voering van het topje gebruikte ik een vintage bloemenstofje, dat ik verder combineerde met een oranje stofje met kleine witte stipjes * love it, love it *
Oh, oh, oh ain't she a big girl....quite a lady!

Oh, oh, oh wat wordt ze toch een grote meid, echt  een dametje zo!

zaterdag 27 april 2013

This week I saw...... #14

This week, I saw bare feet and a dancing daughter at the beach!

Deze week zag ik blote voetjes en een dansend meisje op het strand!

Kijk voor meer terugblikken op de afgelopen week bij Merula

vrijdag 26 april 2013

KCW spring 2013.......day 4 & 5

So, here's a little round up of day 4 & 5's sewing adventures;

Even een kleine samenvatting van alle naai avonturen op dag 4 en 5;On day 5, I made these sweet baby pants. No, not for one of mine ;-), it's for my daughter's teacher who's having a baby (lucky me, I love making baby clothes!). I used the Summer Sea pattern from Ottobre 3/2013  and made a size 62

Op dag 5 maakte ik dit babybroekje. Niet voor een eigen kind, oh nee, dat past al lang niet meer. Het is een kadootje voor de kleuterjuf die vandaag met verlof gaat... vandaar... en ik houd nogal van babykleertjes maken! Ik gebruikte het Summer Sea patroon uit Ottobre 3/2-13 en maakte een maatje 62.And day 4? Well day 4 was a day of timy projects and finishing what I'd started long before. I finally finished this neon long sleeve which I'd begun sewing about 2 months ago, but never finished. I did, however yesterday, and added a velours pony application which the little lady just looooooooooooves.....

En dag 4? dat was een dag van kleine klusjes. Zo maakte ik eindelijk deze long sleeve af. ik was er een maand of twee geleden aan begonnen, maar nu zwierf het zoomloos en boordloos rond tussen de lappen stof. Gisteren maakte ik het eindelijk af, en flockte er een My little pony op. Meisje blij!Following my eldest daughter's wishes and instructions, I also made a velours orange heart on a thrifted shirt. Now she's ready for de Koningsspelen!

Geheel naar de wensen van, en precies op haar instructies, flockte ik een reuze oranje hart op een gekringloopt shirt. Zo, die is klaar voor de Koningsspelen!donderdag 25 april 2013

KCW spring 2013......day 3
It's day four already of this spring's Kids Clohtes Week and I'll show you what I finished making on day 3. By the time it was done, it was too dark to take pictures. So, here they are.

Het is alweer dag 4 van deze lente Kids Clothes Week, vandaag is er nog niets genaaid, maar ik heb wel foto's kunnen maken van de jurk die ik gisteren, laat aan het einde van dag 3 afrondde. tegen die tijd was het te donker voor foto's, dus bij deze nog even;
I've been wanting to make a dress like this one for quite a while now, and this week, I finally did!

Een jurkje als deze wilde ik al lange tijd eens maken, en deze week is het dan eindelijk gelukt!For the top, I crochet 6 granny squares, using cotton yarn and a 3 mm crochet hook. I joined them together, added a small edging and added loops for buttons and extra stitches at the back.

Voor het topje haakte ik 6 granny squares. Ik maakte ze aan elkaar en haakte er nog een rand vasten omheen. aan de achterkant kwamen nog 3 lusjes aan de ene kant en een toer stokjes en een toer vasten aan de andere korte kant voor de knoopsluiting.


My daughter couldn't choose between two thrifted, vintage floral fabrics, so we used both....one for the front, and one for the back & shoulder straps.

Mijn dochter kon niet kiezen tussen twee vintage bloemenstofjes, dus gebruikten we ze allebei. Eentje voor de voorkant, en eentje voor de achterkant en de schouderbandjes.I think it worked out really  well, and apparently, she thought so too, 'cause she's wearing her dress to school today already ;-)

Ik ben blij met het resultaat en mijn dochter ook, ze heeft de jurk al aan naar school ;-)dinsdag 23 april 2013

KCW spring 2013......... day 2

No sewing today, everyday life was just too busy. So I'll just show you something else I'm working on this week:

Vandaag geen tijd om te naaien, de dag was gewoon te druk. Wel ben ik deze week tussen de bedrijven door nog  met iets anders bezig, daar dan maar een glimpje van:These granny's will be the top of a retro-style fabric & crochet summerdress ... to be continued!....

Deze granny's vormen een stukje van de top van een retro zomerjurkje in wording.... wordt vervolgd dus!.... 

maandag 22 april 2013

KCW spring 2013 .... day 1

Today, I found less time than I had hoped for to sew, but I did manage to make another pair of pants for my youngest daughter. Like before, I used Ottobre's High Jump pattern, but without the pockets. I added some velours hearts on the knees and used only recycled fabrics for the pants,  and some scraps for the waistband.

Ik had vandaag minder tijd om te naaien dan ik had gehoopt, maar het is toch gelukt om deze broek voor mijn jongste dochter in elkaar te zetten. De vorige High Jump broek, draagt ze nog steeds maar ik hoop toch dat Nicky velours snel veel te warm wordt! Ik haalde dit fijne Ottobre patroon nu weer uit de kast, maar liet de zakjes weg. Op de knieën kwamen twee velours hartjes. De pijpen en de pijpboordjes zijn gerecycleerde stofjes, de tailleband is van een restje gemaakt ;-)zondag 21 april 2013

Movin' and what about Bob?

Today my girls and I helped my sister move into her new house.

Vandaag hielpen mijn meisjes en ik mijn zusje verhuizen.


Walking around with an empty box on your head can be a lot of fun ;-)

Rondlopen met een lege doos op je hoofd is ook dikke pret hoor ;-)
And with the sun shining in, and some good music in the background, we didn't have a bad day at all!

En met de zon die naar binnen scheen en een fijn muziekje op de achtergrond was het zo'n slechte dag nog niet! 
As a teenager,  I used to be a big, big fan of Bob Marley. Today, while unpacking my sister's record collection, I found this version of one of my favorite songs back then... memories oh memories....

Vroeger was ik een grote fan van Bob marley. vandaag vond ik tijdens het uitpakken van mijn zusjes verzameling LP's deze versie van een van mijn favorieten.......herinneringen...herinneringen....

zaterdag 20 april 2013

Kids clothes week 22-29 april 2013
Spring is finally hear but I've hardly made any clothes for the girls yet. OK, it's been so cold we only put away our winter coats a day or two ago, but nevertheless, some bright and pretty spring clothes would be fun. For the third time therefore I am taking part in the Kids Clothes Week . I thoroughly enjoyed the luxury of 'having to' spent at least an hour a day on sewing for the girls during those previous weeks, and am looking forward to the coming week.

Het mag dan eindelijk lente zijn, veel lenteachtigs is er hier nog niet onder de naaimachine vandaan gerold. OK, het is dan ook zo koud geweest dat we de winterjassen nu pas opgeborgen hebben, maar toch. Iets vrolijks, lichts en lenteachtigs in de kast is nooit weg, toch? Ik doe dan ook volgende week weer met veel plezier mee aan de Kids Clothes Week. Inmiddels is dit alweer de derde keer. Heerlijk, de luxe van een week lang elke dag even van jezelf achter de naaimachine mogen ( 'moeten')..... dat schiet er anders zo vaak bij in! vrijdag 19 april 2013

This week I saw....... #13

Two weeks of silence on my blog, I didn't expect that to happen.... but the past few weeks have been so busy, I just couldn't find the time (or the peace of mind) to blog. I have been busy with nice things though (oh yes and the occasional sick child...or two... can we please now be experiencing the last flu of the season???)

Twee weken radiostilte op de blog, die had ik niet zien aankomen! De afgelopen weken zijn zo druk geweest dat ik er simpelweg de tijd (en de rust in m'n hoofd) niet voor kon vinden om te bloggen. Het waren vooral leuke dingen die me bezig hielden hoor, dat wel (en ja, ook weer hier en daar een ziek kind...of twee... mag dit alsjeblieft de laatste griepgolf van het seizoen zijn????)

In between all that 'being so busy' I did manage to sneak behind my sewing machine for an evening and finally get some more sewing done. So, this week, I saw colourful little bags:

Tussen alle drukte door vond ik toch nog de tijd om een avondje achter de naaimachine te kruipen en weer eens wat te naaien. Deze week zag ik dus kleurrijke tasjes:


I used some pretty flowers for the inside and filled the smallest two with some tiny presents and an usb-stick with about 400 pictures of all the good times we spent together over the past few years. A farewell present for two little sisters I looked after for years and who are on a plane to Cuba right now, ready to start a new life under the sun. How we'll miss them!


Ik voerde de tasjes met lieve bloemetjes en vulde ze met kleine kadootjes en een usb-stick met wel 400 foto's (ofzo) van alle fijne momenten die we de afgelopen tijd gedeeld hebben. Zo werd het een afscheidskadootje voor twee lieve zusjes voor wie ik jarenlang heb mogen zorgen en die nu in het vliegtuig naar Cuba zitten. op weg naar een nieuw leven, lekker in de zon. maar oh wat zullen we ze missen!


And in between the working, the sewing, and dealing with a flu or two, I enjoyed watching my kids play outside!

En tussen het werken, naaien en zieken vertroetelen door genoot ik ervan mijn kinderen lekker buiten te zien spelen!

Bij Merula vind je nog meer terugblikken op de afgelopen week!

vrijdag 5 april 2013

This week I saw...........#12


This week I saw that dressing up and crafting go really well together ;-)

Deze week zag ik dat verkleden en knutselen heel goed samengaan ;-)
Kijk bij Merula voor meer terugblikken op de afgelopen week!

dinsdag 2 april 2013

What if....?

What if we'd all start wearing our most colourful clothes? Wouldn't it feel like spring real soon then?

En wat als we nu allemaal eens onze meest kleurrijke kleding aan zouden trekken? Zou het dan niet heel snel echt als lente gaan voelen?This colourful hat is now available in my Dawanda shop

Dit kleurrijke babymutsje is te vinden in mijn Dawanda winkeltjeAnd these colourful bibs I made for my own home; at least all the babies and toddlers at my table will look colourful during mealtimes ;-)... and running a childcare facility means you're always out of bibs...so....

En deze slabbetjes maakte ik voor mezelf. Zo zijn alle baby's en peuters aan tafel op hun kleurrijkst ;-) ...en als gastouder heb je nooit slabbetjes genoeg...dus......