zaterdag 24 november 2012

Hello Kitty #2After this first Hello Kitty hat, I had to make a second one! My daughter kept asking me every morning: "Is my hat ready?"

Na deze eerste Hello Kitty muts kon ik gelijk door met het maken van een tweede. Mijn jongste dochter vroeg elke ochtend: "Is mijn muts al klaar?"
Well, it's ready and she's happy!

Wel, de muts is af en de dochter blij :)

I made this one without a pattern, but if you like, here's where you can find a pattern. And here are some other awesome Hello Kitty hats!

Ik haakte deze muts weer uit de losse pols. maar als je wilt, kun je hier een patroontje vinden. En hier vind je nog meer mooie hello Kitty mutsen!

4 opmerkingen:

Hello you, welcome to my blog and thank you for leaving a message!