vrijdag 30 november 2012

WIP: advent calenderHow fast december, and Christmas, are approaching. My advent calender for this year is a bit last minute, but very personal, and entirely 'use what you have'. I'm still working on it, while the girls are in school and the toddlers are asleep, so you'll have to wait a while for the final result.Wat komen december en kerst er alweer snel aan! Mijn advents kalender van dit jaar is een beetje last minute, wel heel persoonlijk en helemaal gemaakt van materialen die ik al in huis had; restjes vilt, papier en..... Er moet nog wel wat werk verzet worden, in de spaarzame momenten dat mijn dochters op school zijn en alle gastkindjes liggen te slapen. Het eindresultaat laat dus nog heel even op zich wachten!Hier vind je trouwens al een heleboel mooie advenstkalenders bij elkaar!
PS: here you can find some inspiring advent calenders.

zondag 25 november 2012

Colourful snowflakes

This sunday really was a day to stay inside, drink lots of tea and have a good time together as a family. Or to go outside, face the wind and take a good long walk in the storm. I choose the first option :)

Vandaag was echt een dag om lekker binnen te blijven, heel veel hete thee te drinken en het samen gezellig te hebben. Of natuurlijk om lekker naar buiten te gaan en te wandelen in de storm. Ik koos vandaag voor optie 1 :)So, my daughters and I brought out our pipe cleaners and beads and made these colorful snowflakes.

En dus haalden we de pijpenragers en de kralen te voorschijn en maakten deze kleurrijke sneeuwvlokken. First, create a snowflake-shape using 2 pipecleaners (cut one of them into 2 pieces). Then, place your beads on the long edges, fold back the edges, attach a ribbon  and you're done!

Eerst vorm je van je pijpenragers een sneeuwvlok. Dit doe je met een hele, en twee halve pijpenragers die je in het middelpunt van de vlok om elkaar heen draait. Schuif dan de kralen op de uiteinden van de sneeuwvlok. Vouw de puntjes dubbel, en haal een koordje door het lusje boven aan. Klaar!

zaterdag 24 november 2012

Hello Kitty #2After this first Hello Kitty hat, I had to make a second one! My daughter kept asking me every morning: "Is my hat ready?"

Na deze eerste Hello Kitty muts kon ik gelijk door met het maken van een tweede. Mijn jongste dochter vroeg elke ochtend: "Is mijn muts al klaar?"
Well, it's ready and she's happy!

Wel, de muts is af en de dochter blij :)

I made this one without a pattern, but if you like, here's where you can find a pattern. And here are some other awesome Hello Kitty hats!

Ik haakte deze muts weer uit de losse pols. maar als je wilt, kun je hier een patroontje vinden. En hier vind je nog meer mooie hello Kitty mutsen!

maandag 19 november 2012

A pink warm hat.... with flowers!

We all need some warmth and colour every now and then, don't you think?

So.....

We kunnen allemaal wel wat kleur en warmte gebruiken op zijn tijd (zeker als het zo grijs en mistig is als vanochtend!). 

Dus.....


How abour a bright pink hat with colourful flowers to face this grey monday?

Waarom dan geen roze muts met bloemen op deze grijze maandag?

I found the pink yarn at Zeeman a while ago and couldn't resist :)

Het roze garen vond ik een tijdje geleden bij de Zeeman, er lag nog een bol en tja, die kon ik natuurlijk niet laten liggen! De bloemetjes maakte ik van restjes haakkatoen.

zondag 18 november 2012

Christmas crochet star tutorial

Is it too early to show you some Christmas inspired crochet? If you think so, just don't read any further until you're ready!

Is het te vroeg om al wat kerst haaksels te tonen? Ja? lees dan maar niet verder (tot je er klaar voor bent!)

Are you still here? OK then, here we go!

Ben je er nog? dan gaan we verder!I made this little angel, and the stars garland for my mother's birthday.

Dit engeltje en de sterrenslinger maakte ik voor mijn moeders verjaardag.
I soaked the stars in a mixture of water and sugar to stiffen them. Now, they're really hard and shiny.

De sterren heb ik gesteven mbv een mengsel van suiker en water. Nu zijn ze keihard en ze glimmen een beetje.To crochet the stars, I used a 1,75 mm crochet hook and scheepjeswol maxi yarn, but you could make them with some thicker yarn too.

Round one: chain 4, close with a slipstitch
Round two: chain two, then 3 double crochets, chain 2, * 4 double crochets,  chain 2 * (repeat 3 more times between * and *)
Round three: *  make 3 double crochets, chain 2, 3 double crochets in the first opening between the sets of 4 double crochets of the previous round and attach with a single crochet between the second and third double crochet of each set * (repeat four more times between * and * )
Round four: work around your star with a round of single crochets, one for each stich of the previous round, but crochet 2 SC-chain1-2 SC in every point of your star (5 times).

Done!

Now, if for a change you'd like to make your stars hard and shiny (which I think is really nice for a Christmas ornament), and make them stay in shape, you could do the following:


Mix some water and sugar (use twice as much sugar as water), and heat it until all the sugar is dissolved in the water. Allow to cool. Then soak your stars in this syrup, put them on a flat surface, shape them and let them dry. Thismay take an entire night. You may want to turn them around carefully every now and then.
They are ready when they are perfectly dry and no longer sticky. Now you can use them in any way you like. I pulled a string through them, tied a few knots to keep the stars in place and then I  had a garland.

Below you can see the difference: the star on top has been stiffened, the one below is as natural as it was when I made it. I don't think you need to stiffen every little ornament you make, but it may be nice for a change.

PS you can was your work if you have to at some point. Just give it the same water/sugar treatment afterwards and it will be hard and shiny as ever!Voor deze sterretjes gebruikte ik Scheepjeswol maxi garen en een haaknaald van 1,75 mm, maar je kunt ze natuurlijk ook wat groter maken, met dikker garen.

Het patroon voor deze sterretjes staat vast al ergens op internet, ik zag er een plaatje (weet niet meer waar) en ging uit de losse pols aan het werk. Dit is hoe ik ze maakte:

Toer 1: haak een ring van vier lossen
Toer 2: haak 2 lossen, drie stokjes en twee lossen, * 4 stokjes, 2 lossen * (herhaal nog 3 keer tussen * en *)
Toer 3: haak in elke opening tussen de sets van vier stokjes het volgende: * 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes, bevestig met een halve vaste tussen het 2e en 3e stokje van de sets van 4 uit de vorige toer*
herhaal dit (*,*) nog 4 keer
Toer 4: haak om je ster heen met vasten; een vaste in elke steek van de vorige toer behalve in de 5 punten van de ster. Daar haak je steeds 2 vasten, 1 losse, 2 vasten.

Klaar!

Als je de sterren op wilt stijven doe je dat als volgt:

maak een mengsel van water met suiker, altijd in de verhouding 1:2. je gebruikt dus 2 keer zoveel suiker als water. Verhit dit mengsel tot de suiker volledig is opgelost. Laat goed afkoelen! Dompel dan de sterren onder in het mengsel, laat eventueel overtollige siroop van je ster afdruipen, breng de ster in vorm en leg te drogen op een platte ondergrond. Dit kan wel een hele nacht duren. Je kunt de ster tussendoor even keren (als je tenminste niet ligt te slapen!). De ster is klaar als hij helemaal hard en droog is (en niet meer plakkerig aanvoelt).

Nu kun je ermee doen wat je wilt. Ik haalde er een koordje door en maakte er een slinger van.

Op de foto hier boven kun je goed het verschil zien tussen een opgesteven ster en een 'gewone' ster. Niet dat ik vanaf nu al mijn haakwerk in een suikerbadje ga mikken, maar voor een anders dan anders effect vond ik het deze keer wel erg leuk!

zaterdag 17 november 2012

Hello Kitty #1

When I saw this cute hat on her blog, and later, on hers too, I knew that that was just the hat I would have to make for my daughter. She doesn't like to wear hats and scarfs and gloves, but I don't like to see her catch a cold. Making a hat she would like and wear, that was quite a challenge!Toen ik deze leuke muts op haar blog zag, en later ook bij haar, wist ik dat de muts was die ik voor mijn dochter zou maken. Zij houdt niet van mutsen, niet van wanten, niet van sjaals. Maar ik houdt er niet van om haar te zien blauwbekken. Een muts maken die ze leuk zou vinden en zou dragen, dat was een hele uitdaging!Mission accomplished!

Missie geslaagd!


And now I have two more to make for her sisters!

Nu nog twee voor haar zussen!
 

woensdag 14 november 2012

Work in progressBig skirts....

Grote rokjes... 
Little skirts.....

Kleine rokjes ........Warm winter hats.....

Warme wintermutsen.....


...Just because I don't blog too much doesn't mean I'm doing nothing :)

...Dat er even niet zo heel veel geblogd wordt, betekent niet dat ik stilzit hoor!

maandag 12 november 2012

New maxi cosi cover

I thought my maxi cosi could use a make over. Since it's being used frequently and by different little kids at a time, you need to 'fresh it up' every now and then, don't you think?

Mijn maxi cosi was toe aan een nieuw hoesje, dacht ik zo. Niet dat ik die voor mijn eigen meiden nog gebruik  maar met al mijn gastkindjes wordt'ie toch nog veel gebruikt. En dan mag er af en toe wel een fris hoesje over, of niet?I removed the original cover, put it on my fabric and then cut that out the exact same size. I sewed the new fabric onto the old cover, following the outside lines at a few millimeters.
Then, I sewed over some of the lines I saw on the old cover to give my new cover more shape, cut the openings for the belts and sewed the edges. Placed the new cover on my maxi cosi, and...done!


Ik haalde de oude bekleding van de maxi cosi en legde die op mijn stof (een kringloop vondst!)en ging aan de slag:
goed vastspelden, netjes uitknippen zonder zoom, en de nieuwe stof op de oude bekleding naaien op een paar mm van de buitenrand. 
Daarna stikte ik de hele bekleding nog een aantal keer door op aangegeven lijnen op de oude bekleding om er wat vorm aan te geven, knipte de riemopeningen open en naaide daar een randje omheen. Ik bevestigde de nieuwe bekleding op de maxi cosi, en klaar!


PS: we're using it well, as you can see here

En hier kun je zien dat de maxi cosi weer goed gebruikt wordt!

zondag 4 november 2012

Do the dinosaure !
With three pretty pink loving girls, crafting for boys is always a step or two outside my comfortzone. But I like it! Last week I flocked these orange dinosaures onto a hema-shirt; a birthday present for a very special boy.

Met drie dochters die erg van roze en zoet houden (OK de oudste die is wel erg stoer trouwens...) is het knutselen voor jongens toch altijd een stapje buiten mijn comfortzone. Maar leuk is het wel! Vorige week flockte ik (voor het eerst!) twee oranje dino's op een Hema shirt. Een kadootje voor een heel speciaal mannetje! 


De neon oranje flockfolie vond ik bij Noeks, en daar valt vast voor meisjes ook nog wel wat mee te maken! 

zaterdag 3 november 2012

Pay it forward: Angels for MiM

Last week I finally finished my third Pay it forward present, and this one is for MiM. What else to make for her but angels, angels, angels....... Just check her blog 366xengel and see all the angels she's found this year!

Vorige week was het derde Pay it forward kadootje van dit jaar eindelijk af. Deze is voor MiM, en wat kun je voor haar nu beter maken dan engeltjes, engeltjes, engeltjes......neem maar eens een kijkje op haar blog 366xengel voor alle engeltjes die ze dit jaar al verzameld heeft!


I used a tiny crochethook and some white cotton yarn to make two little angels for her.

Met een dunne haaknaald en wat witte katoen haakte ik twee engeltjes voor haar.


Now I have just two months left to make the last two PIF presents....

Nu heb ik nog krap twee maanden voor de laatste twee PIF kadootjes van dit jaar.I'd better get started then.....

Snel beginnen dan maar!