zondag 1 juli 2012

Instagram moments: looking for a friend
Write a note (use the word 'friend'in it. It's OK if you can't spell it properly yet, it will be understood)

Schrijf een briefje (schrijf 'vriend', ook als je het nog niet goed spellen kan. Dit woord begrijpt iedereen)

Paste unto a balloon (or two, or three)

Plak op een ballon (of twee, of drie)
Let it fly, then wait and hope.

Laat wegvliegen; wacht en hoop.
Don't you wish sometimes you could be 5 years old again?

Zou je soms niet wensen dat je weer even 5 kon zijn?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hello you, welcome to my blog and thank you for leaving a message!